12713143
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mekot ja tyllit

Paidat ja topit

Sukat ja sukkahousut

Laukut, kassit, kengät ja asusteet

Rekisteriseloste

 

 Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 Rekisterinpitäjä

 Tmi TylliLyyli (Y-tunnus:1383925-1)

 Rekisteriasioita hoitava henkilö Anu Huhtala

 Puhelin +358 404801543

 Sähköposti anu.huhtala(at)unelmamekotlapua.fi

 

 Rekisterin nimi

 Unelmamekotlapua.fi:n ja holvi.com/shop/UnelmamekotLapua/ asiakasrekisteri

 Rekisterin pitämisen peruste

 

 Henkilö on rekisteröitynyt Unelmamekkojen asiakkaaksi tai ostanut Unelmamekotlapua.fi:n tai Unelmamekkojen tavaraa, osallistunut kilpailuihin tai rekisteröitynyt facebookin tai verkkokaupan kautta sähköpostilistalle.

 

 Rekisterin käyttötarkoitus

 

 Rekisterin käyttötarkoitus on Unelmamekkojen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Unelmamekkojen toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

 Rekisterin tietoja voidaan käyttää Unelmamekkojen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Unelmamekot saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Tietoja käsitellään ainoastaan Unelmamekkojen  asiakassuhteen ylläpitämiseen eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

 Unelmamekoilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Unelmamekkojen asiakaspalveluun, sähköpostitse anu.huhtala(at)unelmamekotlapua.fi.

 

 Rekisterin sisältämät tiedot

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 Henkilön etu- ja sukunimi

 Sähköpostiosoite

 Postiosoite

 Puhelinnumero

 Tiedot käsitellyistä tilauksista

 Tilausten seurantatiedot

 

 Tietojen luovutus

 

Tietoja ei luovuteta Unelmamekkojen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle,

 ellei se ole Unelmamekkojen teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

 Rekisterin suojaus

 Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Unelmamekotlapua.fi:in sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Unelmamekkojen salasanasuojatulla palvelimella.

 

 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

 

 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Unelmamekkojen asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

 

 Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.  

 

 Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

 

 Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Unelmamekoilta vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

 Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

 Muut oikeudet

 Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Unelmamekoille tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

 

 Yhteydenotot

 Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Unelmamekkoihin.

 Sähköpostitse: anu.huhtala(at)unelmamekotlapua.fi

 Postitse osoitteeseen: Tmi TylliLyyli Koivulantie 119 62100 Lapua

 

 Unelmamekot voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

 Tietosuojaseloste on päivitetty: 26.6.2018